เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8 ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/2015/07/socio-cultural-economic-political.pdf”]