การวิเคราะห์การทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์และล่ามทางการแพทย์ ศึกษาจากการจำลองสถานการณ์การตรวจคนไข้โดยใช้ล่ามญี่ปุ่น-ไทย

special-editon-2017_12

[download id=”706″]