มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำนักระยะยาว สำหรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

special-editon-2017_13

[download id=”710″]