การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการทำงาน ในระดับสากล: กรณีการเตรียมความพร้อม สำหรับฝึกงานในต่างประเทศ

jsn_v7_n2_6

[download id=”897″]