ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับ สุดยอดของภาครัฐญี่ปุ่น: มองผ่าน 3 พาราไดม์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

jsn_v7_n2_4

[download id=”891″]