การเปลี่ยนแปลงสถานะของสตรีชั้นสูงในโอโอะกุในสมัยเอโดะ

jsn-vol.8-no.1-2018-5

[download id=”954″]