ญี่ปุ่นกับขบวนการการค้าที่เป็นธรรมและการเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนา

jsn-vol.8-no.1-2018-7

[download id=”962″]