การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ภายหลังการเกิดขึ้นของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ

jsn vol8 n2_2

[download id=”1053″]