การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง ค.ศ.1887-1910

10 Pheeraphat

[download id=”1366″]