ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

南アジア日本語教育国際シンポジウム INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN SOUTH ASIA

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 JSAT#13

workshop การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใช้ได้ทันที

ด่วนที่สุด ขอแจ้งยืนยันการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 89 ท่าน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2562 จากห้อง ร 103 เป็นห้อง ร 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 /2562 (เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

แนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

รับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9