แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2562 จากห้อง ร 103 เป็นห้อง ร 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์