เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 6 ด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/2017/12/เล่มสังคมศาสตร์และการศึกษา6.pdf”]