เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 ด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/2017/12/สังคมศาสตร์_7.pdf”]