เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/2017/12/jsat9_2015_มนุษย์และสังคม.pdf”]