ความชัดเจนในการพูดแสดงความเห็นโต้แย้ง: การศึกษาเปรียบเทียบผู้พูดชาวญี่ปุ่นกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

61-6

[download id=”457″]