ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยในศตวรรษที่ 21

jsn-vol.5-no.2-2015_52_4

[download id=”382″]