การสร้างสรรค์รสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว: การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในสึกิชิมะมนจะ โตเกียว