การวิเคราะห์กลยุทธ์การเรียนรู้ตัวอักษรคันจิด้วยวิธีการวัดแบบ SILK