รัฐกลวง? กรณีศึกษาการจัดบริการที่พักผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น

jsn-vol.8-no.1-2018-6

[download id=”957″]