ภาพลักษณ์ของ “พระโดเมียว อะจะริ” ในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ