สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น: พินิจความร่วมมือในรูปแบบใหม่

[pdf-embedder url=”http://jsat.or.th/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/001bKeiichiro-OIZUMI-บทความปาฐกถา.pdf” title=”001bKeiichiro OIZUMI บทความปาฐกถา”]

สังคมสูงวัยของไทยกับญี่ปุ่น: พินิจความร่วมมือในรูปแบบใหม่ (45 downloads)