ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน 2019年度国際シンポジウム タイ日研究ネットワーク

“นิทานญี่ปุ่นเรื่องเก่า…เล่าใหม่ให้สนุก” และ “สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านบทกวี และการเล่นไพ่คะรุตะ”

“ผู้ชายหลายมิติ พินิจผ่านวรรณกรรมญี่ปุ่น”

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JAPANESE STUDIES 2020

タイ日研究ネットワークThailand国際シンポジウム2019

วรรณกรรมเสวนา: มุราคามิ ฮารุกิ

ศึกษาบทกวี เรียนรู้วิธีเล่นไพ่คะรุตะ

เอานิยายญี่ปุ่นไปเล่นในชั้นเรียน

เที่ยวอิวาเตะกับเหล่าภูติผีในนิทานโทโนะ

13th Annual Conference of JSAT

สูจิบัตรการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

タイ⽇研究ネットワークThailand〜2019 年度国際シンポジウム研究発表募集〜

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

南アジア日本語教育国際シンポジウム INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN SOUTH ASIA

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 JSAT#13

workshop การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทยแบบใช้ได้ทันที

ด่วนที่สุด ขอแจ้งยืนยันการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 89 ท่าน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2562 จากห้อง ร 103 เป็นห้อง ร 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 /2562 (เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย)

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น”

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

แนะนำเว็บไซต์ศัพท์เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมต้นและปลายของญี่ปุ่น

ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

รับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9